Povpraševanje za storitev kalibracije / testiranja

  Vaši podatki

  Po potrebi navedite nekaj normativnih dokumentov: Pravilnik o načinu uporabe in razvrstitvi testiranja enote ustrezne fizikalne količine; Pravilnik o meroslovnih pogojih za dani merilni instrument; Ustrezen mednarodni, tuji ali domači tehnični predpis ali standard; Meroslovna specifikacija proizvajalca ali podobne zahteve, ki jih je objavil imetnik ali uporabnik merilnega instrumenta, torej prijavitelj.

  1. Po potrebi navedite nekatere meroslovne lastnosti merjenca: merilno območje merjenca, fizikalne količine itd.

  Podatki merjenca
  Vaše zahteve za validacijo

  bira lokacije opravljanja storitve


  Prisotnost uporabnika / pooblaščene osebe pri opravljanju storitve


  Priloge

  Tehnična dokumentacija merjenca (navodila za uporabo, tehnične specifikacije, itd.)


  Izberi datoteko
  No file chosen.

  Dodatna oprema in pribor (vkolikor je potrebna za validacije)


  Izberi datoteko
  No file chosen.

  Certifikat prejšnje validacije


  Izberi datoteko
  No file chosen.