XRF - Rentgenska fluorescenčna spektrometrija

Z XRF instrumenti dosežete hitro karakterizacijo in analizo materiala in s tem zagotovite izpolnjevanje specifikacij kemičnih izdelkov. Tehnologija rentgenske fluorescence (XRF) je zlati standard za natančno, nedestruktivno analizo elementov v številnih aplikacijah, vključno s kovinami, rudami, nafto, cementom, kemikalijami, okoljem in hrano.