LC-MS - Masna spektrometrija - sklopitev s tekočinsko kromatografijo

Nova generacija Thermo Scientific sistemov za tekočinsko kromatografijo z masno spektrometrijo (LC-MS) omogoča enostavno uporabo brez žrtvovanja zmogljivosti. Poenotena arhitektura instrumenta omogoča uporabo istih dodatkov na različnih sistemih, olajša prenos metod in pospešuje učni proces za nove uporabnike. Pametni sistemi zagotavljajo najvišjo kakovost podatkov in omogočajo večjo varnost dobljenih rezultatov. Vnaprej določeni eksperimentalni pogoji omogočajo več uporabnikom, da uspešno uporabljajo sistem, medtem ko programska oprema za obdelavo podatkov, algoritmi in knjižnice pomagajo pri reševanju znanstvenih izzivov in delom z rutinskimi aplikacijami.