LC-MS z uporabo linearne ionske pasti

Masni spektrometer z linearno ionsko pastjo Thermo Scientific je idealen za uporabo kot masni spektrometer splošnega namena. Z novimi, nižjimi cenami, masni spektrometri z linearno ionsko pastjo za lovljenje ionov omogočajo avtomatizacijo, ki vsem uporabnikom, ne glede na strokovnost, omogoča, da so bolj samozavestni ne le v rezultatih, temveč tudi v spretnosti uporabe instrumenta.