Aplikacije s področja masne spektrometrije

Thermo ima zavidljivo zbirko različnih aplikacij za masno spektrometrijo, ki se razteza na različnih področjih in vključuje proteomiko, forenzično toksikologijo, farmacevtske raziskave, metabolomiko, klinične raziskave, raziskave okolja itd. Številne aplikacije so bile razvite v skladu z veljavnimi regulativnimi standardi in so zasnovane tako, da uporabnikom pomagajo vzpostaviti svoje metode s čim manj truda in stroškov. Posebne aplikacije masne spektrometrije, pri katerih se ta analitična tehnika uporablja za odkrivanje, karakterizacijo in kvantificiranje analitov, vključujejo analizo pesticidov, kontaminacijo hrane, geografsko določanje z analizo razmerja izotopov, karakterizacijo rekombinantnih protiteles in številne druge.