CDS - Kromatografska programska rešitev

Programske rešitve za masne spektrometre proizvajalca Thermo Scientific poenostavljajo vašo MS in MS / MS analizo zahvaljujoč intuitivnemu uporabniškemu vmesniku, ki zbira, analizira, upravlja in poroča podatke, ki jih ustvari vaš LC-MS, GC-MS, IRMS ali ICP-MS sistem. Te programske rešitve vsebujejo tudi obsežne spektralne knjižnice, ki dodatno prispevajo k lažji kvanitifikaciji želenih analitov.