Oprema za pripravo vzorcev

Zaradi hitre rasti in razvoja mikroprocesorjev je bila analitska instrumentacija v spektroskopiji, kromatografiji, mikroskopiji in drugem deležna pomembnega razvoja. Kljub temu napredku je priprava vzorcev nepogrešljiv korak pred instrumentalno analizo. Glavni razlogi za to so nizka občutljivost instrumentov, motnje zaradi zahtevnih matriksov in nezdružljivost vzorca z analizno napravo. Večina porabljenega časa, pa tudi večina napak pri kemični analizi se zgodi ravno med korakom priprave vzorca. Posledično ima vsaka izboljšava tega bistvenega procesa pomemben učinek na skrajšanje časa analize, povečanje njene natančnosti in točnosti ter znižanje stroškov. Pretvorba vzorca v obliko, ki je združljiva z analitično instrumentacijo, je lahko tako preprosta, kot sta redčenje ali filtracija, ali pa vključuje večstopenjske postopke. Vzorci morajo biti reprezentativni, homogeni in primerni za izbrano analizo. Zato je priprava vzorca kritičen korak v vsakem analiznem postopku. V našem portfelju lahko najdete različne tehnike priprave vzorcev – od fizične priprave vzorcev z uporabo mlinčkov in fuzijskih strojev, do digestije in reaktorjev, pa vse do ekstrakcije v trdni fazi in avtomatiziranih ekstrakcijskih naprav.

Sistemi za poliranje vzorcev in obdelavo praškastih vzorcev

Priprava vzorcev kovin in materialov za analizo z optično emisijsko spektroskopijo (OES) in rentgensko fluorescenčno (XRF) analizo postaja vse pomembnejša. Tudi manjša kontaminacija ali rahlo okvarjene površine na vzorcih lahko povzročij...

Več o tem

Sistemi za digestacijo

Berghof z več kot 50-letnimi izkušnjami zagotavlja izjemno strokovno znanje pri izdelavi sistemov za digestacijo in izdelavi reaktorskih sistemov. Z Berghofovimi hitrimi mikrovalovnimi sistemi za razgradnjo in sistemi tlačne digestacije ...

Več o tem

Reaktorji

Berghof z več kot 50-letnimi izkušnjami zagotavlja izjemno strokovno znanje pri izdelavi sistemov za digestacijo in izdelavi reaktorskih sistemov. Berghofova tehnologija highpreactor - visoko in nizkotlačnh reaktorjev - predstavlja novos...

Več o tem

Ekstrakcija na tvrdni fazi (SPE)

Instrument Thermo Scientific Dionex AutoTrace 280 Solid-Phase Extraction (SPE) je zasnovan za enostavno in učinkovito ekstrakcijo zanimivih analitov iz vodnih vzorcev velikega volumna. Instrument Thermo Scientific Dionex AutoTr...
Več o tem

Avtomatizirana hitra ekstrakcija s pomočjo topil (ASE)

Thermo Scientific Dionex ASE 350 avtomatski ekstraktor topil samodejno ekstrahira, filtrira in očisti spojine iz trdnih in poltrdih vzorcev v nekaj minutah. Sistem jr namenjen za količino vzorcev od 1-100 g, omogoča ekstrakcijo...
Več o tem

Sistemi za odparevanje, gretje in mešanje vzorcev

Thermo Scientific ponuja nastavljiv sistem ogrevanja, mešanja in izhlapevanja za pripravo vzorcev. Grelni/mešalni modul Thermo Scientific Reacti-Therm (vzorec je izpostavljen enakomerni suhi toploti, skozi en ali trojni blok, z...
Več o tem

Evaporator za koncentracijo ali sušenje vzorcev velikega volumna

Avtomatski sistem uparjalnika Thermo Scientific Rocket Synergy 2 se uporablja za hitro koncentracijo in/ali sušenje velikih volumnov vzorcev, ločeno ali hkrati. Do 6 450mL velikih steklenic ali 18 60mL Thermo Scientific Dionex ...
Več o tem