Sistemi za poliranje vzorcev in obdelavo praškastih vzorcev

Priprava vzorcev kovin in materialov za analizo z optično emisijsko spektroskopijo (OES) in rentgensko fluorescenčno (XRF) analizo postaja vse pomembnejša. Tudi manjša kontaminacija ali rahlo okvarjene površine na vzorcih lahko povzročijo napačne rezultate analize in napačno interpretacijo. Posebej za analizo kovin mora biti površina vzorca odlično pripravljena, saj je lahko vsaka spektroskopska analiza tako dobra, kot je kakovost vzorcev. Z brušenjem se ustvari ravna površina, na kateri so vse komponente površine, če je le mogoče, na enem nivoju. HERZOG ponuja različne možnosti - tračno ali skodelicno brušenje, grobo in fino brušenje, hlajenje z vodo, pa tudi opcijski rezkalni stroj. Ko gre za XRF, lahko drugačna tehnologija igra pomembno vlogo pri kakovostni pripravi vzorcev. Taljenje v XRF je princip obdelave praškastih vzorcev, kjer pride do združevanja vzorca prahu in litijevega borata v stekleno kroglico. FLUKSANA ponuja VITRIOX fuzijske stroje z visoko stopnjo avtomatizacije in uveljavljenimi visokimi varnostnimi zahtevami.