Aplikacije s področja elementne analize

Thermo Scientific OES, XRF, XRD, XPS, ICP instrumenti so namenjeni vsem analitičnim laboratorijem s področja metalurgije, rudarstva, geologije in geokemije, polimerov, stekla in keramike, polprevodnikov, barv in kemikalij, forenzičnih raziskavm, varstva okolja in naftni industriji.

  • Optična emisijska spektrometrija (OES), ki uporablja tehnologijo iskrenja, zadovoljuje najzahtevnejše potrebe pri analizah v kovinski industriji – pri nadzoru proizvodnje, raziskavah in razvoju, pregledu vhodnih materialov in sortiranju odpadkov.
  • XRF analiza prašnih, trdnih ali tekočih vzorcev ponuja rešitve za širok spekter analiz, vključno s cementom, kovinami, rudarstvom, nafto, kemikalijami, okoljem in hrano.
  • Rentgenska difrakcija (XRD) zagotavlja podrobne strukturne in fazne informacije o materialih v široki paleti industrijskih in raziskovalnih aplikacij, vključno z akademskimi raziskavami, kemikalijami, farmacevtskimi izdelki, polimeri, polprevodniki, tankimi filmi, kovinami in minerali.
  • Površina trdnega predmeta je velikega znanstvenega pomena, saj kemijske lastnosti, kot so korozija, močenje, katalitična aktivnost, adhezivnost in mnoge druge, izvirajo iz več plasti atomov na njegovi površini. Rentgenska fotoelektronska spektroskopija (XPS) je orodje za preučevanje teh najvišjih plasti, torej površinske kemije. XPS meri elementarno sestavo vzorca, empirično formulo, kemično in elektronsko stanje in se lahko uporablja za preučevanje česar koli – kovin, zlitin, polprevodnikov, stekla, polimerov, organskih snovi, keramike, olj itd.
  • Instrumenti TOC merijo količino organskega, anorganskega ali celotnega ogljika v različnih vzorcih. Uporabljajo se v vseh panogah: farmacevtski, vodni, živilski industriji, industriji pijač, kemični industriji, elektrarnah, mikroelektroniki. V farmacevtsko prečiščenih vodah kot tudi v pitni vodi je organski ogljik pomemben parameter za merjenje kakovosti vode. Uporablja se tudi v farmaciji za potrditev čiščenja. Pri elektrarnah pa je eden od parametrov, ki govori o stanju hladilnih cevi in ​​nastajanju pare.
  • Atomska absorpcijska spektroskopija (AAS) je analitična metoda za kvalitativno in kvantitativno določanje koncentracije kovine v danem vzorcu. Serija AAS 3000 se uporablja za analizo različnih elementov v široki paleti vzorcev kot tudi na različnih področjih: varstvo okolja, industrija, varnost hrane, skladnost s farmacevtskimi standardi. S kombinacijo vseh treh tehnik (uporaba plamena, grafita in hidridne tehnike), je mogoče spremljati veliko število elementov – od visoke koncentracije do analize v sledovih.
  • Modeli serije iCAP PRO ICP-OES so učinkoviti za elementarne analize širokega spektra vzorcev, kjer je matrica kompleksna ali vsebuje visoko raven raztopljenih trdnih snovi. V enem vzorcu je mogoče analizirati veliko število elementov hkrati.
  • ICP-MS omogoča rutinske analize, pa tudi najsodobnejše raziskovalne aplikacije v okolju, industriji, farmaciji in varnosti hrane, ter tolerira kompleksne matrikse.

OES: Izjemno hitra analiza mikroinkluzij v aluminiju in njegovih zlitinah s Thermo Scientific ARL iSpark Metal Analyzer – Standardna analiza inkluzij

OES: Izjemno hitra analiza mikroinkluzij v jeklu z analizatorji kovin Thermo Scientific ARL iSpark – napredna analiza inkluzij

OES: ARL SMS sistem avtomatizacije

XRF: Analiza klinkerja in cementa z uporabo Thermo Scientific WDX ARL OptimX

AAS: Analiza antimona v vodi

AAS: Analiza cinka v zobnih pastah

AAS: Analiza arzena v morski vodi

ICP-OES: Določanje težkih kovin v hrani z uporabo Thermo Scientific iCAP PRO X Duo ICP-OES

ICP-OES: Določanje elementarnih nečistoč v grafitnem prahu za anode litij-ionskih baterij

ICP-OES: Analiza elementarnih onesnaževal v pijačah z uporabo Thermo Scientific iCAP PRO XP

ICP-OES: Določanje večih elementov v rastlinskem olju, zanesljiva in občutljiva tehnika ICP-OES

ICP-OES: Hitra in natančna ocena kakovosti vode z uporabo ICP-OES

ICP-MS: Določanje elementov v sledovih v ultra čistih kislinah, namenjenih za proizvodnjo polprevodniških elementov z uporabo Thermo Scientific ICPMS iCAP RQ

ICP-MS: Celotna elementna analiza vzorcev hrane za
rutinske in raziskovalne laboratorije, ki uporabljajo
Thermo Scientific iCAP RQ ICP-MS

ICP-MS: US EPA SV-846 Metoda 6020B z uporabo
iCAP RQ ICP-MS

ICP-MS: Določanje elementov v sledovih v fotorezistentnih topilih z uporabo Thermo Scientific
iCAP TQs ICP-MS

ICP-MS: Analiza elementarne čistosti farmacevtskih izdelkov z instrumentom Thermo Scientific
iCAP RQ ICP-MS

OAE: Elementna analiza: CHNS / O karakterizacija
trdnih in tekočih gnojil z uporabo elementnega analizatorja Thermo Scientific FlashSmart

OAE: Elementna analiza: karakterizacija CHNS
forenzičnih vzorcev z uporabo FlashSmart elementnega analizatorja

OAE: Natančna in točna analiza žvepla z uporabo Thermo Scientific FlashSmart elementnega analizatorja

OAE: Natančna analiza dušika, ogljika in žvepla za agronomske aplikacije z uporabo Thermo Scientific FlashSmart, elementnega analizatorja

OAE: Elementna analiza: karakterizacija CHNS
kamnine s popolnim zgorevanjem

TOC: Inovativne rešitve za recirkulacijo ribogojnih sistemov (RAS)

TOC: Pet glavnih skrivnosti preverjanja učinkovitosti čiščenja

TOC: Izboljšanje obdelave morske vode, ki se uporablja za hlajenje

TOC: Uporaba EDI v proizvodnji čiste vode

TOC: trije dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri validaciji čiščenja HPLC sistema

XPS: Analiza materiala elektrode v litij-ionski bateriji

XPS: Razumevanje kemičnih in električnih lastnosti OLED materialov

XPS: Identifikacija struktur na površini plazemsko modificiranih polimerov

XPS: Hitra analiza XPS slike z uporabo SpanMap

XPS: XPS analiza površinske kontaminacije na vzorcih jekla