https://analysisadria.si/wp-content/uploads/2021/10/circles-9.svg

Servisne storitve

Analysis servisni center je eden najpomembnejših organizacijskih delov podjetja, v katerega je vtkano veliko dela, ki ga prepoznajo naše stranke. Z nenehnim izpopolnjevanjem in rednim obiskovanjem strokovnih tečajev naših serviserjev se servis nenehno izboljšuje.

Hitra in kakovostna storitev naših servisnih inženirjev je za nas nujna.

Povpraševanje za storitev servisiranja

O servisni podpori

S povečanjem števila uporabnikov in tržnega deleža smo prepoznali potrebo vse večjega števila strank po ustrezni servisni in aplikacijski podpori. V skladu s tem je ANALYSIS vzpostavil servisno podporo, katere naloga je tehnična in aplikativna podpora uporabnikom ter skrb za opremo, ki vključuje strokovno in pravočasno vzdrževanje, ter dežurni servis v primeru nenadnega izpada.

ANALYSIS ima tudi lastno floto, ki zagotavlja pravočasno dostavo opreme in odziv na klice strank ob spoštovanju dogovorjenih rokov. Zato vam lahko zagotovimo hitro in kvalitetno servisno podporo v Sloveniji in regiji, odvisno od prodajnega programa (Črna Gora, Severna Makedonija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Hrvaška, Slovenija in Albanija).

Skupina za storitve in aplikacije ANALYSIS trenutno šteje več kot petnajst visoko usposobljenih članov. S stalnim izobraževanjem servisnih inženirjev si prizadevamo zagotoviti ustrezno podporo našim strankam. Vsi serviserji so certificirani s strani proizvajalcev opreme in večina ima izkušnje ne le s servisiranjem, temveč tudi z delom na različnih instrumentih in analitičnih tehnikah. Naši serviserji imajo tudi lastno tehnično opremo.

Če je mogoče, storitev nudimo tudi preko spleta oziroma z uporabo oddaljenega dostopa, s čimer dodatno skrajšamo odziv na zahtevo za storitev in znižamo njene stroške.

Servisne storitve

Montaža instrumenta in osnovno usposabljanje uporabnika sta pri nas vključena v nakup instrumenta in sta vedno vključena v ceno naprave. Za celoten program opreme je zagotovljena tudi montažna in servisna podpora v garancijskem roku, pa tudi izven njega.

Pri montaži se izvaja kvalifikacija opreme, ki je standard farmacevtske industrije, vse pogosteje pa tudi analitičnih in drugih laboratorijev. Kvalificiranje opreme mora biti opravljeno v predpisanem časovnem intervalu. Osnova tega pristopa so protokoli namestitve, delovanja in preverjanja delovanja (IQ, OQ in PQ), v katerih so opredeljena vsa preverjanja instrumentov, da se uporabniku zagotovi veljavnost rezultatov, varnost in nemoteno delovanje. Naši serviserji so certificirani s strani proizvajalca za izvajanje teh protokolov, kot tudi za izdelavo potrebne dokumentacije. Po potrebi lahko dokumentacijo izdelamo elektronsko, za potrebe sistemov, ki so integrirani v obliki LIMS (Laboratory Information Management Systems), CDS (Chromatography Data Systems) ali podobno.

Redno vzdrževani instrumenti se v večini primerov ne pokvarijo, poleg tega pa uporabniku omogočajo, da je prepričan v svoje delo, varnost, pa tudi v rezultate analiz. V skladu s svetovnimi trendi je ANALYSIS uvedel koncept preventivnega in napovednega vzdrževanja. Preventivno vzdrževanje je načrtovano vnaprej in se izvaja v določenih časovnih intervalih, odvisno od obsega dela na napravi. Cilj tovrstnega vzdrževanja je preprečiti okvare naprave zaradi obrabe delov in s tem zagotoviti njeno nemoteno delovanje. Napovedno vzdrževanje je ti. pametno vzdrževanje opreme, kjer se deli / potrošni material na napravi spreminjajo glede na stopnjo obrabe in pričakovano življenjsko dobo. Na ta način se za razliko od preventivnega servisiranja znižajo stroški servisa, hkrati pa se izognemo nastajanju nepotrebnih odpadkov v obliki delno izrabljenih rezervnih delov.

Prav tako kot posebno ugodnost ponujamo pogodbene storitve, ki zagotavljajo popolno udobje pri delu uporabnikov, delo brez zastojev in maksimalno produktivnost.servisna