https://analysisadria.si/wp-content/uploads/2021/10/circles-4.svg

Aplikativna podpora

Ekipa Analysis je pravočasno prepoznala potrebo po razvoju in izboljšanju storitve zagotavljanja aplikativne podpore uporabnikom svoje opreme. Danes ekipo za aplikativno podporo Analysis uporabniki prepoznajo kot zanesljivega partnerja in vodilnega na svojem področju, zahvaljujoč znanju, pridobljenemu z delom z najnovejšimi tehnologijami.

Analysis Adria d.o.o. nudi podporo na področju aplikacij v farmacevtski, okoljski in prehrambeni industriji ter industriji pijač ter drugih panogah, pa tudi v znanosti in medicini.

Naše aplikativne programe vodijo izkušeni ljudje z univerzitetno izobrazbo fizikalne kemije, kemije, biokemije, tehnologije in farmacije, ki uporabniku nudijo strokovno pomoč – od izbire ustrezne opreme in izvajanja rutinskih analiz do razvoja in izvedbe izjemno kompleksnih in še posebej zahtevnih analitičnih metod.

Na področju aplikacij ANALYSIS Adria d.o.o. svojim uporabnikom ponuja naslednje storitve:

 • Svetovanje pri izbiri metodologije in optimalne laboratorijske opreme v skladu z zahtevami uporabnikov
 • Razvoj in implementacija analitskih metod
 • Validacija/verifikacija analitskih metod

Svetovanje pri izbiri laboratorijske opreme

Na področju svetovanja vam lahko ekipa podpore na področju aplikacij ANALYSIS Adria d.o.o. ponudi celovite in ustrezne rešitve s področja ustrezne metodologije in instrumentacije glede na vaše zahteve in potrebe.

S konstruktivnimi pogovori se naša ekipa za podporo na področju aplikacij približa podrobni in pravilni opredelitvi vaših zahtev, kar pomeni določitev parametrov, ki jih je treba določiti/analizirati, in pri tem svetuje glede izbora ustrezne metodologije in konfiguracije instrumentov.

V tej fazi svetovanja si prizadevamo izpolnjevati naslednja merila (kjer je to primerno):

 • Natančnost
 • Točnost
 • Občutljivost
 • Količina vzorca
 • Selektivnost
 • Narava vzorca
 • Destruktivnost / nedestruktivnost uporabljene tehnike
 • Zanesljivost
 • Preprostost
 • Trajanje analize
 • Gospodarska donosnost

V sodelovanju z našim prodajnim sektorjem vam nudimo najboljšo možno finančno rešitev v obliki ponudbe.

Razvoj in implementacija analitskih metod

Storitev razvoja in implementacije analitične metode po vaši izbiri pomeni njen razvoj in uvedbo v rutinsko uporabo v vašem laboratoriju, pa naj gre za standardno metodo, modificirano standardno metodo ali nestandardno metodo.

Med tem postopkom vam lahko ekipa aplikativne podpore ANALYSIS Adria d.o.o. zagotovi storitev, ki vključuje naslednje faze in dejavnosti:

I Faza: Priprava

 • Seznam potrebnih kemikalij in spremljajoče opreme s predvidenimi količinami, odvisno od števila matriksov, ki jih zajema metoda
 • Podroben razvojni načrt metode s časovnimi okviri

II Faza: Razvoj metode

 • Razvoj in uvedba metode
 • Posvetovanja glede izvedbe poskusov v skladu z razvojnim načrtom metode
 • Obdelava in analiza dobljenih eksperimentalnih rezultatov

III Faza: Validacija in implementacija metod

 • Podroben načrt validacije s časovnimi okviri za izvajanje eksperimentov
 • Obdelava rezultatov validacije
 • Izdelava delovnih navodil
 • Priprava poročila o validaciji metode
 • Ocena merilne negotovosti
 • Priprava poročila o oceni merilne negotovosti
 • Razvoj načrta metod notranjega nadzora kakovosti
 • Izdelava kontrolnih kart v skladu z načrtom notranje kontrole kakovosti metode

Validacija/verifikacija analitskih metod

Ugled vašega laboratorija in njegova konkurenčnost na trgu sta v veliki meri odvisna od sposobnosti dokazovanja, da so testi, ki jih izvajate, zanesljivi in ​​rezultati veljavni.

Osnovni cilj laboratorijskih preiskav je pridobiti zanesljiv rezultat, ki je v skladu s predpisanimi zahtevami, specifikacijami, standardi, predpisi in/ali zakonodajo.

Med postopkom validacije/verifikacije vam lahko ekipa aplikativne podpore ANALYSIS Adria d.o.o. zagotovi storitev, ki vključuje naslednje faze in dejavnosti:

I faza: Priprava na validacijo metode

 • Seznam potrebnih kemikalij in spremljajoče opreme z ocenjenimi količinami, odvisno od števila matriksov, ki jih zajema validacija
 • Podroben načrt validacije s časovnimi okvirji

II Faza: Validacija metode

 • Razvoj in uvedba metode
 • Izdelava delovnih navodil in izvajanje poskusov v skladu z validacijskim načrtom
 • Obdelava rezultatov validacije
 • Priprava poročila o validaciji metode
 • Ocena merilne negotovosti
 • Priprava poročila o oceni merilne negotovosti

III Faza: Metode notranjega nadzora kakovosti

 • Razvoj načrta metod notranjega nadzora kakovosti
 • Izdelava kontrolnih kart v skladu z načrtom notranje kontrole kakovosti metode

Z dolgoletnimi izkušnjami na področju razvoja aplikacij lahko trdimo, da uspešno rešimo skoraj vsako vašo zahtevo.

Pri vsakem svojem podvigu si prizadevamo dati svoj maksimum, tako da v celotnem projektu posvetimo dovolj časa vsakemu uporabniku, ne glede na to, na katero storitev iz našega portfelja je bil povezan.