https://analysisadria.si/wp-content/uploads/2021/10/circles-9.svg

Kalibracije in validacije

Z razumevanjem naraščajočih potreb po tovrstnih storitvah je v letu 2011 začel delovati Analizni laboratorij za kalibracijo, validacijo in testiranje po ISO 17025, ki je od takrat pridobil veliko število zadovoljnih strank.

Povpraševanje za storitev kalibracije

O laboratoriju za kalibriranje in testiranje

Poleg kalibracije (etaloniranje) in testiranja nadzorne in merilne opreme, Analysis d.o.o. Laboratorij za kalibracijo in validacijo, zahvaljujoč strokovnosti osebja, zagotavlja tudi druge vrste svetovalnih storitev, usposabljanja ter tehnično in meroslovno podporo.

Laboratorij za kalibracijo in validacijo s svetovalnimi storitvami razvija strokovno znanje pri vodenju merilnih procesov z zagotavljanjem ustreznih rešitev, ki zagotavljajo znatne prihranke

Prednost našega laboratorija
 • Upravljanje in optimizacija merilnih procesov
 • Vse storitve Laboratorija za kalibracijo in validacijo izpolnjujejo zahteve ISO 9001 in ISO 17025
 • Enotna elektronska baza standardne merilne opreme Laboratorija za kalibracijo in validacijo ter baza merilne opreme uporabnikov
 • Učinkovito spremljanje ponovne kalibracije uporabniške merilne opreme
 • Inženiring, usposabljanje, podpora, svetovanje
 • Pomoč pri analizi, tj. definiranju razvoja merilnih procesov v laboratorijih uporabnikov naših storitev
 • Podpora pri izbiri, nabavi in ​​implementaciji merilne opreme
 • Usposabljanje uporabnikov merilne opreme v zvezi z uporabo, vzdrževanjem in izvajanjem samih meritev
 • Organiziranje medlaboratorijskih primerjav kalibracijskih laboratorijev
 • Podpora uporabnikom naših storitev v procesu notranjih kontrol in notranjih kontrol z ustreznimi meroslovnimi zahtevami ISO 17025
 • Ponujamo filtre za interno kontrolo UV-VIS spektrofotometrov, kolorimetrov, atomsko absorpcijskih spektrometrov ipd. ter čitalcev mikrotitrskih ploščic (slika na desni). Za več informacij nas kontaktirajte.
Ključne prednosti
 • Nudenje storitev “vse v enem”
 • Vrsta tehničnih znanj in storitev, edinstvena v Sloveniji
 • Priznane izkušnje in kompetence v procesih merjenja in upravljanja z instrumenti in merilno opremo
 • Resnična hitrost zagotavljanja storitev našim strankam
 • Varnostna kultura in politika zagotavljanja kakovosti laboratorijev

Obseg akreditacije

Analysis Laboratorij za kalibracijo in validacijo, je akreditiran laboratorij za kalibracijo in testiranje po ISO 17025 s strani Akreditacijskega organa Srbije na več področjih:

 • mehanske količine (masometri)
 • Velikosti tekočin (merilniki prostornine)
 • Optične količine (mere spektralne prepustnosti / absorpcijskega koeficienta, motnosti, kota vrtenja, valovne dolžine referenčnih materialov itd.)
 • Termodinamične količine (merila za vzdrževanje nastavljenih referenčnih pogojev – avtoklavi, tekoče kopeli, inkubatorji, sušilniki, zračne komore itd.)
 • Kemijske količine in referenčni materiali (mere pH vrednosti, prevodnosti, lomnega količnika, koncentracije, gostote itd.)
 • Testiranje zraka
Masa

Kalibracija merilnikov mase: elektromehanske tehtnice z neavtomatskim delovanjem / analitične, tehnične in industrijske tehtnice do 10 kg.
Umerjanje se izvaja z direktno metodo primerjave z utežmi razreda E2 po standardni metodi EURAMET/cg-18/v03.
Razpon kalibracije od 1 mg do 10 kg.

Volumen

Kalibracija merilnikov prostornine: pipete z batom, birete z batom, razpršilniki
Gravimetrična metoda ISO 8655-6: 2002; EURAMET / cg-19 (različica 2.1 03/2012)
Razpon kalibracije za pipete od 10 mikro litrov do 20 ml
Razpon kalibracije birete od 1 ml do 100 ml
Razpon kalibracije razpršilnika od 1 ml do 100 ml

Optični instrumenti

Kalibracija optičnih merilnikov: absorpcijski spektrofotometri z in brez pretočne celice, OIML, R 135: 2004, Nist Special Publication, 2260-166: 1994, neposredna metoda primerjave s standardnimi filtri, Razpon laboratorijske kalibracije je od 0 do 3 A ali , 1 % T do 100 % T. Merilno območje valovne dolžine od 200 nm do 1000 nm.

Fotometri (čitalniki Elisa, biokemični analizatorji, biokemični kolorimetri), absorpcijski spektrofotometri z in brez pretočne celice, OIML, R 135: 2004, Nist Special Publication, 2260-166: 1994, direktna metoda primerjave z etalonskimi filtri, Laboratorijsko območje je od kalibr. 0 do 3 A ali od 0,1 % T do 100 % T. Merilno območje valovne dolžine od 200 nm do 1000 nm.

Infrardeči spektrofotometri s Fourierjevo transformacijo (FTIR, FTNIR), posebna publikacija NIST, 260-123, ASTM E 1421-99, direktna metoda primerjave s standardnimi filtri, laboratorijsko kalibracijsko območje od 0 % T do 100 % T ali valovno število 400 cm-1 do 4000 cm-1

Atomsko absorpcijski spektrofotometri (AAS), OIML, R 100: 1991, direktna metoda primerjave s standardnimi filtri, Razpon laboratorijske kalibracije je od 0,1 % T do 50 % T. Merilno območje valovne dolžine od 200 nm do 900 nm.

Polarimetri, OIML R 14, Direktna metoda primerjave s kvarčnimi filtri (polarizatorji), Merilno območje za merjenje vrednosti enote polarizacijskega kota 0 o do 90 o

Turbidimetri, direktna primerjalna metoda s SRM, EPA metoda 180.1

UV/VIS in PDA detektorji za tekoče kromatografe, OIML, R 135: 2004, Nist Special Publication, 2260-166: 1994, direktna metoda primerjave s standardnimi filtri, Razpon laboratorijske kalibracije je od 0 do 3 A in od 0,1 % T do 100 % T. Merilno območje valovne dolžine od 200 nm do 1000 nm.

Optično nevtralni spektralno prepustni materiali, standardi spektralne prepustnosti/koeficienta absorpcije in standardi valovne dolžine.

Temperatura

Kalibracija merilnikov temperature: termostatske komore za različne namene (zračne komore, inkubatorji, sušilniki, sterilizatorji, termostatske kopeli, žarilne peči, avtoklavi

Standardna metoda kalibracije, ki se uporablja za kalibracijo in preslikavo termostatskih komor, je neposredna metoda merjenja s standardnimi sondami različnih tipov (Pt sonde, termočleni tipa K in T) in je označena z DKD-R-5-7.

Temperaturno območje Laboratorija je od -20 C do 1000 C odvisno od tipa komore.

Kemija

Atomski spektrometri z induktivno sklopljeno plazmo (ICP) za merjenje kovin v vodi, OIML, R 116, direktna metoda primerjave s SRM, Merilno območje enotnih vrednosti koncentracije je od 0,1 mg / l do 10 mg / l ali 10 mg / l do 100 mg / l

pH-metri, ISO 10523: 1994, EPA 150, direktna metoda primerjave s SRM, Merilno območje vrednosti pH enote je od 2 do 12

Konduktometri, ERA 120.1, EN 27888: 1993, Direktna metoda primerjave s SRM, Merilno območje vrednosti prevodnosti (prevodnosti) je od 5 mikroS do 150 mS

Plinski kromatograf z detektorji FID, TCD, ECD, FPD, NPD za merjenje pesticidov in drugih strupenih onesnaževal OIML R 82, 2006 (E), direktna metoda primerjave s SRM, Merilno območje vrednosti enote koncentracije za plamensko ionizacijski detektor 1pg / s -10 pg/s, Merilno območje za merjenje vrednosti enote koncentracije za toplotno prevodni detektor je od 300 pg/ml do 10.000 pg/ml, Merilno območje za merjenje vrednosti enote koncentracije za detektor z elektronom zajemanje je 0,1 pg / mL do 10 pg / mL, Merilno območje Merilno območje vrednosti enote koncentracije za fotometrični detektor plamena 10 pg / s do 100 pg / s (S), 0,1 pg / s do 5 pg / s (P), Merjenje razpon vrednosti enote koncentracije za detektor dušikovega fosforja je 25 pg/s (P), 50 pg/s (N)

Plinski kromatografi z masnim detektorjem za analizo organskih onesnaževal v vodi, OIML R 83, izdaja 2006 (E), Direktna metoda primerjave s SRM, Merilno območje za merjenje vrednosti enote atomske mase (10 do 3000) amu

Refraktometri, OIML R 124, Direktna metoda primerjave s SRM, Merilno območje enotnih vrednosti indeksa loma od 1,325 nD do 1,70 nD

Umerjanje hidrometrov se izvaja z direktno metodo primerjave s standardnimi hidrometri. Merilno območje od 0,6 g / cm3 do 1,3 g / cm3. Metoda neposredne primerjave PR.17025.21

Umerjanje denzitometrov se izvaja z direktno metodo primerjave s standardnimi hidrometri. Merilno območje od 0,6 g / cm3 do 1,3 g / cm3. Metoda neposredne primerjave PR.17025.22

TOC – Neposredna metoda primerjave s SRM. Merilno območje 0,25 mg / l-1000 mg / l. Metoda merjenja TOC-US Environemtal Protection Agency NCEA-C-1282 Metoda določanja skupnega organskega ogljika.

Testni laboratorij

Fizikalno preizkušanje zraka po SRPS EN ISO 14644, SRPS EN 14175, EN 12469: 2000 (čisti prostori, laminarji, nevarne naprave s filtracijo zraka, digestorji) / Fizikalno preskušanje zraka (čisti prostori, laminarne in nevarne naprave z zračnim filtrom, dimne omare)

O merjenju

V Evropi se za meritve v današnjem času na splošno porabi približno 6 % celotnega bruto domačega proizvoda, tako da je meroslovje postalo naravni in pomemben del našega vsakdana.

Dandanes je zelo težko opisati kateri koli pojav v vsakdanjem življenju brez meroslovja: sončne ure, odstotek alkohola, dnevna doza sevanja, teža pisma, telefonski impulz, sobna temperatura, osvetlitev prostora, tlak v pnevmatikah, masa jagod, itd.

Sistematične meritve z znano stopnjo negotovosti so osnova pri vodenju industrijske kakovosti. V večini sodobnih industrijskih proizvodov se stroški nezanesljivih meritev gibljejo od 10 % do 15 % celotnih proizvodnih stroškov. Kakovost in dobre meritve lahko bistveno povečajo vrednost, učinkovitost in kakovost novoustvarjenih izdelkov.

Tudi znanost je v celoti odvisna od meritev. Razpoložljivost merilnih naprav in možnost njihove učinkovite uporabe sta ključnega pomena, če želijo bit znanstveniki sposobni objektivno dokumentirati rezultate svojih raziskav.

Meritve zahtevajo skupno znanje. Zaupanje je bistveno za povezovanje človeških dejavnosti. To medsebojno zaupanje postaja vse pomembnejše z rastočo mrežo sodelovanja, skupnimi merskimi enotami in skupnimi merskimi metodami ter priznavanjem, akreditacijo in medsebojnimi primerjavami ter preizkušanjem standardov in laboratorijev v različnih državah. Tisočeletna zgodovina potrjuje, da postane življenje resnično lažje, ko ljudje med seboj sodelujejo na področju meroslovja.

Kaj je sledljivost meritev?

Sledljivost je lastnost meritvenega rezultata ali standardne vrednosti, s katero ga je mogoče povezati z določenimi referencami, običajno nacionalnimi ali mednarodnimi etaloni, prek neprekinjene primerjalne verige, ki so vse pokazale merilne negotovosti.

Končni uporabnik lahko pridobi sledljivost do najvišje mednarodne ravni ali neposredno od nacionalnega meroslovnega inštituta ali od akreditiranega laboratorija za dano velikost kot na sliki:

 

Kaj je merilna negotovost?

Merilna negotovost ali negotovost merjenja je parameter, povezan z rezultatom meritve, ki označuje razpršitev vrednosti, ki bi jih sicer lahko pripisali izmerjeni količini.

Parameter je lahko na primer standardni odmik ali polovična širina intervala z določeno stopnjo zaupanja.

Merilna negotovost na splošno vključuje več komponent. Nekatere od njih je mogoče oceniti na podlagi statistične porazdelitve rezultatov serije meritev in jih je mogoče označiti z eksperimentalnimi standardnimi odmiki. Druge komponente, za katere so lahko značilna tudi standardna odstopanja, se ocenijo z uporabo predpostavljenih verjetnostnih porazdelitev na podlagi izkušenj ali drugih pridobljenih informacij.

Kaj je referenčni material?

Referenčni material je material ali snov, katere ena ali več izmerjenih vrednosti je dovolj homogenih in dobro uveljavljenih, da se lahko uporabljajo za kalibracijo merilnih instrumentov ali merilnih sistemov, za vrednotenje merilnih metod ali za dodeljevanje vrednosti materialom.

Kaj so certificirani referenčni materiali?

Predstavljajo referenčne materiale, ki jim je priložen certifikat, katerih ena ali več izmerjenih vrednosti je potrjenih s postopkom, ki vzpostavlja sledljivost z natančno realizacijo enote, v kateri so izražene vrednosti meritev in za katero je priložena vsaka certificirana vrednost z merilno negotovostjo na določeni ravni zaupanja.

Kaj je kalibracija?

Kalibracija je niz postopkov, ki pod določenimi pogoji vzpostavijo razmerje med vrednostjo količin, ki jih prikazuje mera ali merilni sistem, ali vrednostjo, ki jo predstavlja materializirana mera ali referenčni material, in ustreznimi doseženimi vrednostmi glede na standarde.
Kalibracija določa značilnosti merila, merilnega sistema ali referenčnega materiala. To dosežemo z neposredno primerjavo merila s standardnim ali certificiranim (etaloniranim) materialom. Nato se izda potrdilo o kalibraciji in v večini primerov se na merilo nalepi nalepka.

Zakaj je potrebno kalibrirati svojo merilno opremo?
Obstajajo štirje glavni razlogi, zakaj je merilnik predmet kalibracije:

 •  vzpostavimo in dokažemo sledljivost meritev
 • zagotovimo skladnost vrednosti, ki jih odčita merilnik, z drugimi meritvami
 • za določitev točnosti vrednosti, ki jih odčita merilnik
 • zaradi ugotavljanja zanesljivosti merila

Zadovoljstvo strank

Prosimo, da z iskrenimi odgovori v okviru naše ankete prispevate k jasni sliki o delu našega Laboratorija, torej da nam pomagate ugotoviti, ali in kako izpolnjujemo vse vaše zahteve in pričakovanja iz naših ponudb in/ali pogodb.

Povpraševanje