Elementna analiza

Postopek, v katerem se vzorec analizira glede na njegovo elementarno in včasih izotopsko sestavo, se imenuje elementna analiza. Kot mnoge druge analitične tehnike je lahko tudi elementna analiza kvalitativna (določanje prisotnih elementov) in tudi kvantitativna (določanje količine vsakega prisotnega elementa, to je določanje odstotka atomov ali masnega odstotka vsakega prisotnega elementa). Analiza ponuja različne instrumente za osnovno analizo: masni spektrometri z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-MS) in induktivno sklopljeni plazemski optični emisijski spektrometri (ICP-OES), optični emisijski spektrometri (OES), rentgenska fluorescenca (XRF), difrakcijski XRD), Rentgenska fotoelektronska spektroskopija (XPS) ter elementni analizatorji za analizo ogljika, vodika, dušika, žvepla in kisika (CHNS/O). Ti instrumenti se uporabljajo v analitičnih laboratorijih na različnih področjih, kot so hrana, metalurgija, rudarstvo, geologija in geokemija, nafta, polimeri, steklo in keramika, polprevodniki, barve in kemikalije, forenzične raziskave in okolje.

AAS - Atomska absorpcijska spektroskopija

Serija iCE 3000 AAS omogoča enostavno merjenje elementov v širokem razponu vzorcev. Plamenski razpršilni analizator je idealen za merjenje vzorcev z visoko koncentracijo, medtem ko grafitna peč doseže mejo zaznave do sub ppb. Dvojni opti...

Več o tem

OES - Optična emisijska spektrometrija

Optična emisijska spektrometrija (OES) z vzbujanjem obloka/iskre omogoča hitro elementarno analizo trdnih kovinskih vzorcev. Ta tehnika ustreza najzahtevnejšim analizam v kovinsko-predelovalni industriji, od nadzora proizvodnje do R&...

Več o tem

ICP-OES - Spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo

Thermo Scientific ICP OES serije iCAP PRO odlikuje visoka zmogljivost in fleksibilnost ter omogočajo, da je vsak laboratorij pripravljen na vse nove izzive. Serija iCAP PRO omogoča hitre in enostavno pridobljene rezultate, pri tem pa zag...

Več o tem

ICP-MS - Masna spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo

Inovativne rešitve ICP-MS podjetja Thermo Scientific so zasnovane tako, da ustrezajo potrebam katerega koli laboratorija, od visoko zmogljivih in rutinskih do najsodobnejših raziskovalnih. Z napredno zmogljivostjo za zanesljivo in natanč...

Več o tem

OEA - Organska Elementna Analiza

Instrumenti organske elementne analize zagotavljajo enostavnost uporabe, natančnost meritev in so stroškovno učinkoviti pri quantifikaciji ogljika, vodika, dušika, žvepla in kisika (CHNS/O). Zagotavljajo hitro, zanesljivo in natančno mer...

Več o tem

GD-MS - Masna spektrometrija z žarjenjem

Masni spektrometer z žarjenjem (GD-MS) je vrhunsko orodje za neposredno analizo trdnih snovi visoke čistosti, pa tudi polprevodnikov in keramičnih praškov, kot sta Al2O3 ali SiC. Aplikacije za globinsko profiliranje segajo od nanometra d...

Več o tem

XRF - Rentgenska fluorescenčna spektrometrija

Z XRF instrumenti dosežete hitro karakterizacijo in analizo materiala in s tem zagotovite izpolnjevanje specifikacij kemičnih izdelkov. Tehnologija rentgenske fluorescence (XRF) je zlati standard za natančno, nedestruktivno analizo eleme...

Več o tem

XRD - Rentgenska difrakcija

Rentgenska difrakcija (XRD) je popolna nedestruktivna analitična tehnika, ki omogoča hitro pridobivanje podrobnih informacij o fazah in strukturi kristalnih materialov. Analiza XRD daje visoko zmogljive rezultate v široki paleti industri...

Več o tem

XPS - Rentgenska fotoelektronska spektrometrija

XPS spektrometri so namenjeni napredni površinski analizi materialov. Povečano povpraševanje po visoko učinkovitih in kompleksnejših materialih povečuje tudi pomen analize površin. Ker je površina materiala točka interakcije z zunanjim o...

Več o tem

Programska oprema za elementno analizo

Intuitivna uporabniku prijazna programska oprema, zasnovana za poenostavitev delovnega procesa in povečanje učinkovitosti – programska rešitev, ki omogoča enostavno rotacijo/spremembe s strani laboratorijskih tehnikov.

Več o tem

Oprema za pripravo vzorcev pri elementni analizi

Pri elemntni analizi je zaželjeno, da je vzorec reprezentativen, homogen in primeren za analitično metodo, ki nas zanima. Ustrezna priprava vzorcev vodi do večje natančnosti in točnosti analize, krajšega časa analiziranja in nižje strošk...

Več o tem

Aplikacije s področja elementne analize

Thermo Scientific OES, XRF, XRD, XPS, ICP instrumenti so namenjeni vsem analitičnim laboratorijem s področja metalurgije, rudarstva, geologije in geokemije, polimerov, stekla in keramike, polprevodnikov, barv in kemikalij, fore...
Več o tem