OEA - Organska Elementna Analiza

Instrumenti organske elementne analize zagotavljajo enostavnost uporabe, natančnost meritev in so stroškovno učinkoviti pri quantifikaciji ogljika, vodika, dušika, žvepla in kisika (CHNS/O). Zagotavljajo hitro, zanesljivo in natančno merjenje cel dan, vsak dan na mmnogih področjih industrije. Serija elementnih analizatorjev proizvajalca Thermo Scientific ponuja fleksibilnost in popolno prilalogodljivost. OEA instrumenti ponujajo globalno uveljavljeno tehniko, ki podprta s strani svetovnih uradnih organizacij.