Aplikativni vodiči s področja masne spektrometrije

LC-MS tehnika hitro postaja eden najbolj razširjenih analitičnih pristopov. Zaradi širokega področja uporabe, hitrega razvoja metod in tehničnih izboljšav LC-MS začenja novo obdobje v raziskovalnih in rutinskih laboratorijih.

GC-MS, “”motor”” rutinskih laboratorijev po vsem svetu, je zaradi enostavnega vzdrževanja, možnosti uporabe spektralnih knjižnic in nizkih stroškov zelo razširjen. Nabor aplikacij proizvajalcaThermo Scientific predlaga nove analitične pristope k tej preverjeni metodi.

ICP-MS je nedavno razvit kombiniran pristop, ki združuje dve analitični tehniki v neprekosljivo rešitev za analizo elementov. Aplikacije proizvajalca Thermo Scientific zagotavljajo podrobnosti o tehnični nastavitvi in ​​rezultatih, pridobljenih s tem pristopom.

IC-MS je nov pristop k analizi visoko polarnih spojin, ki rešuje težave slabega ločevanja in zapletene priprave vzorcev. Čeprav je glavno področje uporabe IC-MS analiza polarnih pesticidov, se IC-MS razvija v široko uporabno in učinkovito tehniko, ki se uporablja tudi v različnih biofarmacevtskih in okoljskih raziskavah.

Tehnologija Thermo Fisher Scientific zadoločanje izotopskih razmerij s pomočjo masne spektrometrije (IRMS) za analizo stabilnih izotopov vodika, ogljika, kisika, dušika in žvepla lahko zagotovi koristne informacije in ima široko paleto aplikacij, kot so forenzika, rutinski nadzor dopinga, pristnost hrane, okolje in paleoklimatske raziskave.

GD-MS, ki se široko uporablja v metalurgiji, je zanesljiva analitična tehnika, ki se lahko uporablja za analizo izjemno nizkih koncentracij (pod-ppb) večine elementov v prevodnih in polprevodnih materialih.

Na voljo v državah :

EA-IRMS: odkrivanje ponarejenega medu

GC-MS-IRMS: Nesporni rezultati s povezovanjem GC-IRMS z masno spektrometrijo visoke ločljivosti za končno potrditev pri testiranju dopinga v športu

IRMS – GasBench II sistem: Spremljanje ponarejanja vina s prstnimi odtisi kisikovih izotopov

LC-IRMS: Nadzor pristnosti medu z uporabo Thermo Scientific LC
IsoLink LC-IRMS”

EA-IRMS: Spremljanje izvora ljudi z uporabo prstnih odtisov vodikovih in kisikovih izotopov

IRMS: Podpora direktivi o nitratih z uporabo izotopov prstnih odtisov za odkrivanje virov onesnaženja z nitrati

GC-IRMS: Vrednotenje točnosti in natančnosti meritev izotopov ogljika v zemeljskem plinu

LC-MS: Neposredna analiza izbranih per- in polifluoriranih alkilnih snovi (PFAS) v globokih, površinskih in odpadnih vodah z uporabo LC-MS

LC-MS: Analiza 9 nitrozaminov z uporabo visokozmogljive tekočinske kromatografije in visoko-resolucijske masne spektrometrije

LC-MS: Karakterizacija specifičnosti protiteles z uporabo imunoprecipitacije in masne spektrometrije

LC-MS: Postopki priprave vzorcev za masno spektrometrijo kompleksnih proteomskih vzorcev

LC-MS: metoda EPA 543 – kvantifikacija organskih pesticidov v pitni vodi z uporabo neposredne predkoncentracije/ekstrakcije v trdni fazi in tandemske masne spektrometrije

LC-MS: analiza različnih razredov veterinarskih zdravil, pripravljenih po metodologiji QuECHERS z uporabo avtomatskega direktnega čiščenja vzorca z uporabo μSPE, povezanega z LC-MS.

LC-MS: hitra in enostavna analiza kloramfenikola v mleku z uporabo LC-MS.

LC‑MS/MS: Študija ostankov beta agonistov v hrani živali z uporabo LC-MS

ICP-MS: Določanje elementov v sledovih v ultra čistih kislinah, namenjenih za proizvodnjo polprevodniških elementov z uporabo Thermo Scientific ICPMS iCAP RQ

ICP-MS: Celotna elementna analiza vzorcev hrane z uporabo Thermo Scientific iCAP RQ ICP-MS za rutinske in raziskovalne laboratorije

IC-MS: analiza glifosata in AMPA v okoljski vodi z ionsko kromatografijo v kombinaciji s tandemsko masno spektrometrijo

GC-MS/MS: Konsolidirana analiza OCP, PAH in PCB v okoljskih vzorcih

IC-MS: Izboljšana analiza sialiniziranih N-glukanov z uporabo ionske kromatografije in masne spektrometrije IC-Orbitrap

GD-MS: analiza ultra nizkih koncentracij žvepla v vzorcih nikljevih zlitin