LTQ XL masni spektrometer z linearno ionsko pastjo

Thermo Scientific LTQ XL masni spektrometer z linearno ionsko pastjo omogoča skeniranje celotnega masnega območja hkrati z izjemnimi zmogljivostmi MSn. Masni spektrometri z enojno linearno ionsko pastjo omogočajo spremljanje izbranega/izoliranega iona (SIM), medtem ko masni spektrometri s trojnim kvadrupolom dodajo možnost spremljanja izbrane reakcije (SRM-Selected Reaction Monitoring). Linearna ionska past gre še korak dlje, saj omogoča zaporedno spremljanje reakcij (CRM), med katerim se izbrani ion fragmentira na produkt, ki se nato fragmentira v dodatnih zaporednih korakih. Vsaka dodatna stopnja fragmentacije poveča zaupanje pri identifikaciji spojine in olajša strukturno karakterizacijo.