Orbitrap LC-MS (HRAM-MS)

Odkrijte prednosti delovanja edinstvenih analizatorjev visoke ločljivosti in natančne mase (HRAM) podjetja Thermo Scientific. Orbitrap sistemi se povežejo z opremo za tekočinsko kromatografijo, da izboljšajo ločevanje znanih in neznanih spojin ter omogočajo delo z velikim številom vzorcev. Na voljo je širok portfelj sistemov masne spektrometrije, ki temeljijo na analizatorju Orbitrap, vključno s sistemi, ki združujejo ionske pasti in kvadrupolne masne filtre, ki lahko izpolnijo vse zahteve vaših analiz.

Orbitrap IQ-X tribridni masni spektrometer

Thermo Scientific Orbitrap IQ-X tribridni masni spektrometer je zasnovan za reševanje kompleksnih kemijskih struktur, z veliko fleksibilnostjo in podporo za različne analize za identifikacijo in karakterizacijo majhnih molekul,...
Več o tem

Orbitrap Fusion Lumos tribridni masni spektrometer

Masni spektrometer Thermo Scientific Orbitrap Fusion Lumos se odlikuje v najzahtevnejših aplikacijah, vključno z analizo post-translacijskih modifikacij, relativnim kvantificiranjem z uporabo izotopsko označenih mas, karakteriz...
Več o tem

Orbitrap Eclipse tribridni masni spektrometer

Masni spektrometer Thermo Scientific Orbitrap Eclipse je instrument, zasnovan z mislijo na najbolj zapletene analitične izzive. Ta naprava uporablja najnovejša odkritja na področju prenosa ionov in njihovega nadzora, razširjene...
Več o tem

Q Exactive UHMR hibridni kvadrupol-Orbitrap masni spektrometer

Thermo Scientific Q Exactive UHMR (ultra visoko masno območje) hibridni kvadrupol-Orbitrap masni spektrometer je prvi UHMR masni spektrometer, ki združuje znatno povečano občutljivost, odlično ločljivost pri visokih vrednostih ...
Več o tem

Q Exactive Plus hibridni kvadrupol-Orbitrap masni spektrometer

Thermo Scientific Q Exactive hibridni kvadrupol-Orbitrap masni spektrometer uvaja revolucionarni koncept kvantifikacije. Ta instrument LC-MS/MS popelje analizo na novo raven, z večjo zanesljivostjo rezultatov in novimi možnostm...
Več o tem

Orbitrap Exploris 480 hibridni masni spektrometer

Masni spektrometer Thermo Scientific Orbitrap Exploris 480 je zasnovan tako, da poveča učinkovitost analiz vzorcev in s tem omogoča analizo velike števila vzorcev v krajšem času, hkrati pa zagotavlja merljivo natančnost in sele...
Več o tem

Orbitrap Exploris 240 hibridni masni spektrometer

Masni spektrometer Thermo Scientific Orbitrap Exploris 240 zagotavlja vrhunsko zmogljivost in ponuja zmogljivosti za odkrivanje in identifikacijo molekul, s kvantitativno natančnostjo in natančnostjo pri analizi majhnih in veli...
Več o tem

Orbitrap Exploris 120 hibridni masni spektrometer

Preizkušena tehnologija masnega analizatorja Thermo Scientific Orbitrap povečuje zaupanje v kvalitativne in kvantitativne analizez zagotavljanjem dosledno natančnih podatkov, bodisi za razvoj metode ali vsakodnevno testiranje. ...
Več o tem