ARL EQUINOX LAUE rengentski difraktometer

Metoda Laue se uporablja predvsem za določanje orientacije velikih monokristalov z zanašanjem na odbito ali prepuščeno sevanje skozi fiksni kristal. Za difrakcijsko merjenje je rentgenski difraktometer Thermo Scientific ARL EQUINOX LAUE stroškovno učinkovita rešitev, ki izpolnjuje vse potrebe po določanju orientacije kristalov v industrijskih in raziskovalnih laboratorijih ali pri poučevanju na univerzah in visokih šolah. Zahvaljujoč prilagodljivosti postavitve vzorcev je ARL EQUINOX LAUE popoln instrument, prilagojen za določanje orientacije kristalov, kot so ingoti, ploščice, turbinske lopatice, dragi kamni, nakit itd.