EXTREVA ASE ekstraktor za hitro ektrahiranje vzorcev s pomočjo topil

Avtomatizirajte celoten delovni tok priprave vzorcev s hitrim ektrahiranjem s pomočjo topil z ekstraktorjem EXTREVA ASE Accelerated Solvent Exstractor. Sistem EXTREVA ASE združuje in avtomatizira ekstrakcijo vzorcev, čiščenje v celici in izparevanje. Hitrejša ekstrakcija s štirimi vzporedno ekstrahiranimi vzorci poveča laboratorijsko zmogljivost in učinkovitost ter zmanjša porabo topil s patentiranim mehanizmom ekstrakcije s pomočjo plina in tako hkrati proizvede tudi manj odpadkov.

S sistemom EXTREVA ASE zlahka pripravite trdne in poltrdne vzorce za GC, GC-MS in LC-MS analize. Enostavno postavite vzorčne celice v stojalo za ekstrakcijo, nastavite želene parametre na uporabniškem vmesniku in pustite sistemu, da poskrbi za vse ostalo. Po končani ekstrakcijisistem EXTREVA ASE samodejno prenese vaše vzorce v evaporacijske posode, kar odpravi potrebo po ročnem prenosu vzorcev in dodatnih instrumentih za pripravo vzorcev. Noben drug instrument ali ročna metoda ne zajema celotnega poteka dela, ne da bi pri vsakem koraku zahtevala poseg uporabnika ali prenos vzorca. Sistem EXTREVA ASE zagotavlja resnično brezhibno delovanje za celoten proces, zaradi česar je popoln partner za vašo GC, GC-MS ali LC-MS analizo.

Za laboratorije, ki se ukvarjajo z ekstrakcijo trdnih ali poltrdnih vzorcev, je sistem EXTREVA ASE prva popolnoma avtomatizirana platforma za pripravo vzorca (od vzorca do viale). Sistem EXTREVA ASE se običajo uporablja pri pripravi vzorcev za analizo:

  • Policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH)
  • Polikloriranih bifenilov (PCB)
  • Dioksinov
  • Furanov
  • Pesticidov
  • Vsebnosti maščobe v hrani
  • Ekstraktov in izlužkov(E&Ls) v bioterapevtiki

Sistem EXTREVA ASE se uporablja za pripravo visokokakovostnih vzorcev v različnih panogah, od okolja do hrane in pijače, v farmaciji ter biotehnologiji, za GC, GC-MS in LC-MS analize.