LabStandard produkti

Izdelki LabStandard omogočajo vsakemu laboratoriju, da svoje metode hitro prilagodi najnovejšim uradnim predpisom, pri čemer je treba spremljati vedno večje število mikro onesnaževal v hrani in okolju. V okviru enokomponentnih, večkomponentnih in pripravljenih kompletov LabStandard & CRM je na voljo več razredov pesticidov, kot so: akaricidi, algaecidi, avicidi, baktericidi, PCB-ji, karbamati, ciklodieni, stimulatorji rasti rastlin, fungicidi, herbicidi, insekticidi, moluscicidi, nematicidi, neonikotinoidi, organofosfati, piretroidi, rodenticidi itd. Katalog vključuje več kot 2000 različnih izdelkov, vključno z:

  • Večkomponentnimi mešanicami in kompleti, pripravljenimi za uporabo
  • Hlapnimi in težjehlapnimi spojinami
  • Alergeni
  • Sintetičnimi in organskimi zdravili
  • Enokomponentnimi raztopinami (standardi & CRM) pesticidov in herbicidov
  • CRM v matriksih
  • Aminokislinami
  • Deuteriranimi pesticidi
  • Internimi in nadomestnimi standardi
  • Rešitvami za kalibracijo in optimizacijo masnih spektrometrov

Na voljo v državah :