Nexsa G2 rentgenski fotoelektronski spektrometer za analizo površin

Rentgenski fotoelektronski spektrometer Thermo Scientific Nexsa G2 (XPS) ponuja popolnoma avtomatizirano analizo površine, ki zagotavlja analizne podatke za pomoč pri zagonu raziskav in razvoja ter za reševanje proizvodnih problemov. Integracija XPS s spektroskopijo ionskega sipanja (ISS), UV fotoelektronsko spektroskopijo (UPS), spektroskopijo izgube energije odbitih elektronov (REELS) in Ramanovo spektroskopijo omogoča izvedbo prave korelacijske analize. Sistem vključuje možnosti ogrevanja vzorcev in možnosti prilagajanja vzorcev za povečanje obsega možnih poskusov. Sistem za analizo površin Nexsa G2 odpira potencial za napredek v znanosti o materialih, mikroelektroniki, razvoju nanotehnologije in številnih drugih aplikacijah.