Proteome Discoverer programska oprema

Raziskave na področju proteomike zahtevajo več kot preprosto identifikacijo. Thermo Scientific Proteome Discoverer poenostavlja identifikacijo in kvantificiranje proteinov v kompleksnih bioloških vzorcih na širokek spektu proteomskih analiz, od identifikacije proteinov in peptidov, analize posttranslacijskih modifikacij in izotopsko označenih mas do metodologij SILAC in LFQ (označevanje stabilnih izotopov SILAC z označevanjem aminokislin , kvantifikacija brez oznake LFQ).

Na voljo v državah :