TriPlus RSH SMART avtomatski vzorčevalnik

Novi samodejni vzorčevalnik TriPlus RSH SMART ima več možnosti samodejnega vzorčenja. Poleg tekočih vzorcev in vzorcev v plinasti fazi, je možno injiciranje tudi s tehniko mikroekstrakcije trdne faze (SPME). Izjemna natančnost, prilagodljivost pri ravnanju z vzorci in zanesljivo delovanje brez nadzora so doseženi z napredno, vgrajeno robotiko novega samodejnega vzorčevalnika Thermo Scientific TriPlus RSH SMART. Možnost sledenja potrošnega materiala SMART ponuja lažje, varnejše in sledljive operacije. Izjemna kakovost rezultatov GC/GC-MS je dosežena z natančno in ponovljivo pripravo vzorcev in injiciranji. Kakovost podatkov in učinkovitost laboratorija sta bili izboljšani z avtomatizacijo celotnega procesa obdelave vzorcev.

Na voljo v državah :