Vanquish Duo UHPLC sistemi

Sistemi Thermo Scientific Vanquish Duo UHPLC so instrumenti, specifični za uporabo, ki podpirajo štiri različne konfiguracije (Dual LC sistem, Tandem LC ali LC-MS, Dual LC-MS in Inverse Gradient) s kombinacijo obeh sistemov v eni integrirani UHPLC rešitvi. Ta dvojna rešitev v enem samem sistemu tekočinske kromatografije z izjemno visoko zmogljivostjo izboljša vašo produktivnost s prihrankom časa, zmanjšanjem stroškov na analiziran vzorec, povečanjem zmogljivosti brez zavzetega dodatnega prostora na laboratorijskem pultu in učinkovitejšo uporabo vaših virov. Sistemi Vanquish Duo UHPLC razširjajo prednosti platforme izdelkov Vanquish brez ogrožanja zmogljivosti, robustnosti ali enostavne uporabe.

Na voljo v državah :

Konfiguracije prilagojene specifični aplikaciji

Sistemi Vanquish Duo UHPLC za dvojno tekočinsko kromatografijo

Podvojite svojo produktivnost ali poglobite svoje znanje o vzorcih s sistemom Thermo Scientific Vanquish Duo UHPLC za dvojno tekočinsko kromatografijo z dvojnim avtomatskim injektorjem in dvema črpalkama, bodisi kot ločena modula ali v kombinaciji z dvojno črpalko. Sistem dvojne tekočinske kromatografije ima enak odtis kot en instrument, vendar vsebuje dva ločena kanala, ki vam omogočata izvajanje iste metode na obeh kanalih ali izvajanje dveh različnih metod hkrati na istem instrumentu, kar izboljša vašo laboratorijsko produktivnost, poznavanje sestave vaših vzorcev in pospeši celotno donosnost naložbe.

Link
Sistemi Vanquish Duo HPLC in UHPLC za tandemski LC ali LC-MS

Sistemi Thermo Scientific Vanquish Duo HPLC in UHPLC za tandemsko LC ali LC-MS analizo povečajo število vzorcev v istem časovnem intervalu za katero koli LC ali LC-MS analizo. Tako število vzorcev kot izkoriščenost detektorja se povečata z uporabo druge črpalke in preklapljanjem s kolone na kolono, s tem pa se tudi odpravi čas, potreben za ekvibliracijo kolone v gradientnem eluiranju.

Link
Sistemi Vanquish Duo UHPLC za inverzni gradient

Sistema Thermo Scientific Vanquish Duo HPLC in UHPLC z inverznim gradientom izboljšata zmogljivosti vašega laboratorija za kvantifikacijo z uporabo edinstvenega in univerzalnega detektorja ioniziranega aerosola (CAD). Tako je mogoče vse nehlapne in polhlapne spojine kvantificirati na enak način, tudi če ni referenčnih standardov.

Link
Vanquish Duo UHPLC sistemi za dvojni LC-MS sistem

Podvojite število analiz vseh vzorcev LC-MS ali zaženite dve aplikaciji LC-MS hkrati z uporabo Thermo Scientific Vanquish Duo UHPLC sistemov za dvojno tekočinsko kromatografijo z masno spektrometrijo. Ti sistemi uporabljajo dva ločena kanala, ki vključujeta dve črpalki, dva avtomatska injektorja in dve koloni. Imajo edinstveno večkanalno tehnologijo, ki uporablja dva ločena LC kanala za povečanje uporabe enega samega masnega spektrometra za povečanje prepustnosti. Programska oprema Thermo Scientific Aria MX z intuitivnim grafičnim vmesnikom olajša nastavitev metode in načrtuje vse vidike sistema Vanquish Duo za Dual LC-MS, vključno z načrtovanjem in upravljanjem za več metod na dveh razpoložljivih kanalih hkrati.

Link