Masna spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo in uporabo enojnega kvadrupola

Thermo Scientific iCAP RQ ICP-MS je primeren za večelementno analizo raztopin v visoko zmogljivem rutinskem laboratoriju (veliko število vzorcev). Z učinkovitim odpravljanjem interferenc zagotovljena natančnost podatkov in pri tem ohranja intuitivni potek dela, kar povečujejo produktivnost. Masni spektromer z induktivno sklopljeno plazmo in uporabo enojnega kvadrupola razširja analitične zmogljivosti laboratorija.