Elektronska mikroskopija

Elektronski mikroskopi uporabljajo curek pospešenih elektronov za ustvarjanje slike, pri čemer imajo elektroni bistveno krajše valovne dolžine kot vidna in UV svetloba, ki se uporablja v optičnih svetlobnih mikroskopih. Sama narava elektrona omogoča večjo povečavo in boljšo ločljivost. Elektronski mikroskopi sodijo v dve kategoriji. Prva so transmisijski elektronski mikroskopi (TEM) in druga vrstični elektronski mikroskopi (SEM), ki sta s svojo izredno ločljivostjo in povečavo našla uporabo pri karakterizaciji materialov, proizvodnji polprevodnikov, bioloških in medicinskih raziskavah. Vrstični elektronski mikroskopi (SEM) omogočajo najrazličnejše pregledovanje in analizo mikrostrukturnih značilnosti trdnih predmetov. S SEM lahko zajamemo sliko visoke ločljivosti na velikem vzorcu. Pomembna lastnost SEM je globina slike, ki nam daje tridimenzionalni videz vzorca. Zahvaljujoč zmožnosti opazovanja in karakterizacije heterogenih organskih in anorganskih materialov na mikrometrski in nanometrski lestvici je SEM postal ključni instrument na številnih raziskovalnih področjih, ki pokrivajo vse od znanosti o materialih, preko forenzike, industrijske proizvodnje do bioloških in medicinskih raziskav.