THERMO SCIENTIFIC

Thermo Fisher Scientific Inc. je vodilni svetovni dobavitelj znanstvenih instrumentov, reagentov in potrošnega materiala ter programske opreme. Thermo Fisher Scientific neprestano dajepoudarek na napredku v znanosti, da bi s tem svojim strankam omogočili pospešitev raziskav znanosti o življenju, reševanje kompleksnih analitičnih izzivov, povečanje produktivnosti v svojih laboratorijih, izboljšanje diagnostike ali razvoj in proizvodnjo terapij, ki spreminjajo življenje.
Analysis je pooblaščeni distributer blagovne znamke Thermo Fisher Scientific, Thermo Scientific, za naslednje države: Srbija, Slovenija, Črna gora, Severna Makedonija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška in Albanija, odvisno od tehnike.
Thermo Scientific, kot blagovna znamka Thermo Fisher Scientific, je zavezan analitični natančnosti. Instrumenti, oprema, programska oprema, storitve in potrošni material Thermo Scientific ponujajo rešitve za vrsto aplikacij, vključno z karakterizacijo vzorcev in materialov ter kemijsko analizo. Thermo Scientific instrumenti predstavljajo največji del portfelja podjetja Analysis. Poleg prodaje so vključene tudi poprodajne dejavnosti, kot so servis, vzdrževanje in podpora na področju aplikacij.
Ker je priprava vzorca kritičen korak v vsakem analitskem postopku, podjetje Analysis ponuja avtomatizirane sisteme za ekstrakcijo s topili (ASE), avtomatizirane sisteme za ekstrakcijo trdne faze (SPE) in sistem za derivatizacijo vzorcev Reacti-Therm z neprimerljivo vsestranskostjo za segrevanje, mešanje in izhlapevanje za samozavestno pripravo vzorcev. Po drugi strani so diskretni analizatorji Gallery avtomatizirani mokri kemični analizatorji, ki vam omogočajo, da skrajšate čas dela z instrumentom in poenostavite laboratorijsko testiranje med vašim analitskim procesom. Optimizirani so za hitrost, fleksibilnost in natančnost za procesno, podzemno, odpadno, tekočo in pitno vodo, pa tudi v industriji pijač, encimih in analizi tal. Za slovenski trg so poleg Srbije, Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije in Črne gore na voljo tudi ASE, SPE in Gallery diskretni analizatorji.
Pomemben del našega portfelja sestavljajo najsodobnejši instrumenti za elementno analizo. Optična emisijska spektrometrija (OES) izpolnjuje potrebe zahtevnih analiz v kovinski industriji od nadzora proizvodnje do raziskav in razvoja. Instrumenti za rentgensko fluorescenco (XRF) imajo široko paleto uporabe pri analizi prahu, razsutih ali tekočih vzorcih v različnih industrijah, kot so cement, kovine, rudarstvo, nafta, kemikalije, okolje in hrana. Instrumenti za rentgensko difrakcijo (XRD) dajejo podrobne strukturne informacije o materialih v široki paleti industrijskih in raziskovalnih aplikacij. Rentgenska fotoelektronska spektroskopija (XPS) daje informacije o najvišjih slojih, to je kemiji površin kovin, zlitin, polprevodnikov, stekla, polimerov, organskih snovi, keramike, olj itd. Program elementne analize je pokrit na celotnem ozemlju, ki obsega Srbijo, Črno goro, Severno Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Slovenijo, Hrvaško in Albanijo.
Najpogosteje uporabljeni instrumenti:

 • ARL iSpark 8860
 • ARL PERFORM’X sekvenčni X-Ray fluorescenčni spektrometer
 • ARL OPTIM’X WDXRF spektrometer
 • ARL 9900 analizator za cement

Podjetje Analysis ponuja Thermo Scientific optične emisijske spektrometre z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-OES) in masne spektrometre z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-MS) – vrhunske instrumente za popolno elementno analizo od pod ppt do ppm ravni, kar omogoča raznovrstno analizo

vzorca tako v raziskovalnem kot tudi industrijskem laboratoriju. Na voljo so na vseh omenjenih območjih, razen na Hrvaškem.
Najpogosteje uporabljeni instrumenti:

 • iCAP PRO XP ICP-OES
 • iCAP RQ ICP-MS
 • iCAP TQ ICP-MS

S svojo visoko ločljivostjo so elektronski mikroskopi (EM) proizvajalca Thermo Scientific našli svojo uporabo pri karakterizaciji materialov, proizvodnji polprevodnikov in znanosti o življenju. Ponujamo mikroskope, ki se delijo v dve osnovni kategoriji, transmisijski elektronski mikroskop (TEM) in vrstični elektronski mikroskopi (SEM). Medtem ko je celoten portfelj elektronskih mikroskopov na voljo v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Severni Makedoniji, Albaniji in Črni gori, so namizni SEM instrumenti na voljo tudi v Sloveniji.
Najpogosteje uporabljeni instrumenti:

 • Phenom XL G2 namizni SEM
 • Phenom Pharos namizni SEM

Obsežen portfelj kromatografskih sistemov Thermo Scientific (HPLC, UHPLC, GC in IC) vam omogoča, da z visko mero zaupanja ločite kompleksne vzorce. S povezano programsko opremo zagotavljajo, da imate zaupanje v svoje podatke in da so vaše analize skladne z zakonskimi zahtevami. Kar zadeva kromatografske rešitve Thermo Scientifica, je podjetje Analysis pooblaščen za naslednje države: Srbijo, Slovenijo, Bosno in Hercegovino, Severno Makedonijo, Albanijo in Črno goro. Inovativni in zanesljivi instrumenti za tekočinsko kromatografijo vključujejo Vanquish serijo analitičnih HPLC in UHPLC sistemov, ki nudijo vse, kar morda potrebujete – od sistemov HPLC in UHPLC, specifičnih za uporabo pri aplikacijah kot sta 2D-LC in dvojni LC, do nano-, kapilarnega in mikropretočnega UHPLC sistema za visoko občutljivo proteomiko, metabolomiko in analizo intaktnih proteinov.
Najpogosteje uporabljeni instrumenti:

 • Vanquish Core HPLC sistem
 • Vanquish Flex UHPLC sistem
 • Vanquish Duo UHPLC sistem
 • Vanquish Horizon UHPLC sistem
 • Vanquish Neo UHPLC sistem za nano-, kapilarni- in mikro-pretok

Nenazadnje, podjetje Analysis predstavlja program masne spektrometrije proizvajalca Thermo Scientific na ozemlju Srbije, Slovenije, Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije, Albanije in Črne gore. Ta portfelj vključuje kombinacijo masnih spektrometrov z drugimi analitskimi tehnikami: LC-MS, GC-MS, ICP-MS, IC-MS, GD-MS.
Najpogosteje uporabljeni instrumenti:

 • TSQ 9000 GC-MS/MS sistem s trojnim kvadrupolom
 • TSQ Fortis Plus masni spektrometer s trojnim kvadrupolom
 • TSQ Quantis Plus masni spektrometer s trojnim kvadrupolom
 • TSQ Altis Plus masni spektrometer s trojnim kvadrupolom
 • Orbitrap Exploris 120 masni spektrometer
 • Orbitrap Exploris 240 masni spektrometer
 • Orbitrap Exploris 480 masni spektrometer
 • Orbitrap Fusion Lumos tribridni masni spektrometer
 • Orbitrap Fusion tribridni masni spektrometer
 • Orbitrap Eclipse tribridni masni spektrometer
 • Orbitrap ID-X tribridni masni spektrometer
 • DFS magnetno sektorski GC-HRMS sistem